دومین دور مسابقات ذهن برتر به پایان رسید. در مراسم اختتامیه‌ای که در سالن لیسه‌ی نخبگان با حضور مسوولین آمریت معارف شهر و ریاست معارف، مدیران و اساتید محترم مکاتب و دانش‌آموزان و اولیای محترم دانش‌آموزان برگزار شده بود و از برنده‌های مسابقات ذهن برتر تقدیر به عمل آمد. 

در این دور مسابقات ذهن برتر که از دو سال بدینسو به ابتکار آمریت معارف شهری برگزار می‌شود، سه دانش‌آموز از مؤسسات تعلیمی خصوصی رسالت جزو برندگان نهایی بودند. مژگان رسولی از بوستان رسالت «۱»، اجود ملک‌زاده از رسالت «۲» و نرگس از رسالت «۱» جزو مقام‌های برتر بودند و برای مکاتب رسالت افتخارآفرینی کردند. 

مطالب مشابه