پیام عبدالقدوس یاسین‌زاده، ریاست مجتمع علمی فرهنگی سپهراندیشه، در واکنش به انتخاب ستوده فروتن دانش‌آموز مؤسسات تعلیمی خصوصی رسالت در فهرست ۲۵ زن تأثیرگذار جهان روزنامه‌ی فایننشل تایمز:

«رسالت شکوه روشن‌گری
آفرین و افتخار و درود بر خانم ستوده فروتن دانش‌آموز شجاع، فهیم و بااحساس خانواده بزرگ موسسات تعلیمی خصوصی «رسالت» که با بیان شیوا و شیرین و درک به‌جا از شرایط دختران دانش‌آموز این سرزمین و طرح آن افتخار دیگری آفریدی و جزؤ ۲۵ زن تاثیر گذار سال در جهان شد!
تا اینکه دنیا بداند زنان و دختران افغانستانی تحت هر شرایطی از حقوق و امتیازات که همانا “حق کار، حق تحصیل و حضور در اجتماع است، با صدای رسا دفاع می‌کنند.
امید است که هر چه زودتر این آرزوی دختران و بانوان سرزمین عزیزمان افغانستان محقق گردد.»

مطالب مشابه