جولای 9, 2020
آموزش الکترونیکی رسالت

ویدیوهای آموزشی دری – صنف اول

مجموعه ویدیوهای آموزش دری صنف اول. این پست با انتشار ویدیوهای جدید آپدیت خواهد شد.  جلسه اول:  
جولای 9, 2020
آموزش الکترونیکی رسالت

ویدیوهای آموزشی ریاضی – صنف اول

مجموعه ویدیوهای آموزش ریاضی صنف اول. این پست با انتشار ویدیوهای جدید آپدیت خواهد شد.  جلسه اول:  
فارسی
بالا↑