مارس 15, 2017
هوا و پرواز

هوا و پرواز (هواپیمای مسافربری)

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۵ آرزوی پریدن همچون پرندگان سبک‌بال از دیر زمان ذهن انسان را تا بی‌کران‌ها به پرواز درآورد. انسان کنکاش‌گر در ابتدا توانست […]
فارسی
بالا↑