مارس 13, 2017
کاغذ ابر و باد

ساخت کاغذ ابر و باد و زرافشان

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۷ به نام خداوندی که انسان را به احسن صور خلق نمود و او را علم و قلم آموخت و درود و […]
مارس 12, 2017
اسلام و مدرنیته

اسلام و مدرنیته

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۷ بزرگ خداوند هستی را سپاس گزاریم که منت بر ما، فرصتی فراهم نمود تا بتوانیم با تهیه این پروژه (اسلام مدرنیته) […]
فارسی
بالا↑