مارس 13, 2017
زبان مادری

زبان مادری

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۲ گاهی اوقات اصطلاح زبان اصلی یا زبان مادری برای زبانی به کار می‌رود که شخص از زمان کودکی در خانه (معمولاً […]
فارسی
بالا↑