مارس 13, 2017
اتمسفر زمین

اتمسفر زمین

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۵ گرم شدن زمین اثرات مخرب فراوانی بر گیاهان، جانوران و انسان‌ها خواهد گذاشت که در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن […]
مارس 9, 2017
اکسیجن

اهمیت اکسیجن

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۲ اکسیجن نقشی اساسی در زندگی انسان‌ها و دیگر موجودات زنده دارد. همان اندازه که برای سلامتی و درمان بیماری‌ها مهم است؛ […]
فارسی
بالا↑