فوریه 13, 2017

افتتاح نمایشگاه علمی تجربی رسالت ۸ سال ۱۳۹۵

گزارشی از اولین نمایشگاه علمی-تجربی رسالت ۸ توسط آقای رضائی طرح برگزاری این نمایشگاه از سال ۱۳۹۴ به فکر بنده خطور کرد که قرار شد یک […]
فارسی
بالا↑