مارس 2, 2017
ادبیات پارسی

تأثیر قرآن کریم بر ادبیات پارسی

چکیده قرآن کتاب دینی و اعتقادنامه همه مسلمانان جهان است. قرآن شریف این کتاب حکمت و هدایت نظر به تعالی انسان‌ها از خاک تا افلاک دارد […]
فارسی
بالا↑