مارس 6, 2017
T-rex

دایناسور تی-رکس T-rex

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۷ تی-رکس دایناسوری که فقط برای کشتن و تولید مثل خلق شده، این دایناسور سال‌ها تکامل یافت و در آخر به یک […]
فارسی
بالا↑