مارس 25, 2017
زنگ آغازین مؤسسات تعلیمی خصوصی رسالت

نواختن زنگ آغازین مؤسسات تعلیمی خصوصی رسالت سال ۱۳۹۶

نواختن زنگ آغازین مؤسسات تعلیمی خصوصی رسالت توسط محترم عبدالقدوس یاسین‌زاده مشاور ریاست معارف ولایت هرات و مسئول مجتمع علمی-فرهنگی سپهراندیشه
مارس 9, 2017
ماده تاریک

انرژی تاریک و ماده تاریک

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۸ جهان ما بسیار بزرگ بوده و خداوند با حکمت و توانائی‌هایش هر چیزی را خلق کرده تا بدان حد که شاید […]
فارسی
بالا↑